Personvern

Kven me er

Tekstforslag: Nettadressa vår er: https://www.thesheikhofsharm.com

Kommentarar

Tekstforslag: Når folk kommenterer på nettstaden, samlar me inn opplysingar i kommentarskjemaet, samt IP-adressa og opplysingar om nettlesaren, for å hindra søppelkommentarar.

Me kan me senda ein anonym tekststreng som blir laga av epostadressa di (kjent som ein hash) til Gravatar for å sjå om du bruker tenesta. Personvernreglane for Gravatar-tensta finn du her: https://automattic.com/privacy/. Profilbiletet ditt blir vist offentleg i kommentaren din etter at kommentaren din er godkjend.

Media

Tekstforslag: Viss du lastar opp bilete til nettstaden, bør du unngå å lasta opp bilete med innebygde plassdata (EXIF GPS). Dei som vitjar nettstaden, kan lasta ned og finna alle plasseringsdata frå bilete på nettstaden.

Infokapslar

Tekstforslag: Viss du kommenterer på nettstaden vår, kan du velja å lagra namnet, epostadressa og nettstaden i infokapslar. Dei er der for å gjera det lettare for deg, så du slepp å fylla inn alle opplysingane kvar gong du kommenterer. Desse infokapslane varar eitt år.

Viss du går til innloggingssida, lagar me ein mellombels infokapsel for å finna ut om nettlesaren din godtek infokapslar. Denne kapselen inneheld ingen personlege data, og blir fjerna når du lukkar nettlesaren.

Når du loggar inn, lagar me fleire infokapslar for å lagra innloggingsopplysingane og skjerminnstillingane dine. Innloggingskapslar varar i to dagar, og skjerminfokapslar varar i eitt år. Viss du vel «Hugs meg», vil innlogginga vara i to veker. Viss du loggar ut av brukarkontoen din, blir innloggingskapslane fjerna.

Viss du redigerer eller legg ut ein artikkel, vil det bli laga ein infokapsel i nettlesaren din. Han inneheld ingen personlege opplysingar, og viser berre til innleggs-IDen til artikkelen du redigerte. Han går ut etter ein dag.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Tekstforslag: Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Kven me deler opplysingane dine med

Tekstforslag: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Kor lenge me lagrar opplysingane dine

Tekstforslag: Viss du kommenterer eit innlegg, blir kommentaren og opplysingane om han lagra. Det er fordi me skal kunna kjenna att og godkjenna oppfylgingskommentarar automatisk i staden for å halda dei i kø for godkjenning.

Me lagrar opplysingar om brukarane som registrerer seg her. Alle brukarar kan sjå, endra og sletta personopplysingane sine når som helst, men dei kan ikkje endra brukarnamn. Styrarar på nettstaden kan òg sjå og endra desse opplysingane.

Kva rettar du har over oppysingane dine

Tekstforslag: Viss du har ein brukarkonto eller har skrive kommentarar på denne nettstaden, kan du be om å få ei eksportfil med alle dei personopplysingane me har om deg, mellom anna alle opplysingane du har gjeve oss. Du kan òg be om at me slettar alle personopplysingar me har om det. Det vekjem likevel ikkje data me må lagra av administrative, juridiske eller tryggleiksgrunnar.

Kvar me sender opplysingane dine

Tekstforslag: Gjestekommentarar kan bli sjekka av eit automatisk søppelkommentar-system.